Termotuotteen lämpöarvot

Valesokkelirakenteessa seinän U-arvo on 125 mm:n seinärungossa 0,370 W/m2K. Mikäli seinän alaosa korjataan ns. harkkomuurausmenetelmällä, on seinän U-arvo seinän alaosassa 1,429 W/m2K Termomenetelmällä korjatun seinän alaosan U-arvo paranee arvoon 0,283 W/m2K. Ero on merkittävä perinteiseen harkkomenetelmään verrattuna.

Seinän U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kuvaa, miten paljon tehoa tarvitaan pinta-alaa kohti, jotta saavutettaisiin tietty lämpötilaero eristerakenteen yli. Rakennustekniikassa lämmönläpäisykertoimen tarkoituksena on kuvata rakennuksen eri rakennusosien lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi U-arvo, sitä parempi lämmöneristys. SI-järjestelmän mukaisesti lämmönläpäisykertoimen yksikkö on wattia kelviniä ja neliömetriä kohti eli W/(K*m2).

ammattilainen2Dokumentit

U-arvo 125 mm termorakenne (125 TK ja 125 TP + 50 mm min.villa on 0,283 Wm2/K

Harkkorakenteen U-arvo

Valesokkelin nyk. U-arvo